Huyện Tân Phước đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”

You are currently viewing Huyện Tân Phước đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”

Ngày 29/11/2022, UBND huyện Tân Phước phối hợp với Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP tổ chức hội nghị công bố kết quả xây dựng, trao quyền sử dụng và đề xuất phương án phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”.

Thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020.

Ngày 21/12/2020, Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp INVESTIP thực hiện đề tài: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước” cho sản phẩm kẹo khóm Tân Phước của tỉnh Tiền Giang” với những mục tiêu chính như sau: Xây dựng được bộ nhận dạng thương hiệu cho sản phẩm Kẹo Khóm Tân Phước; Đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận Kẹo Khóm Tân Phước; Xây dựng các văn bản quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Kẹo Khóm Tân Phước.

Ngày 25/10/2022, Nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo Khóm Tân Phước” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 442948.

Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Kẹo khóm Tân Phước nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định danh tiếng, uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường, góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh lễ công bố

Huyện Tân Phước đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm “Kẹo khóm Tân Phước”