Huyện Văn Quan đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”

You are currently viewing Huyện Văn Quan đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”

Ngày 24/11/2022, UBND huyện Văn Quan phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư INFOREST tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”.

Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cá lồng của huyện Văn Quan” thuộc Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư INFOREST triển khai từ ngày 31/05/2021 với những mục tiêu như: xây dựng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”; xây dựng hệ thống các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”; xây dựng các phương tiện quảng bá hình ảnh sản phẩm “Cá lồng Văn Quan trên thị trường”. Tháng 10/2022 đơn vị chủ trì dự án đã kết nối tiêu thụ sản phẩm “Cá lồng Văn Quan” của Hợp tác xã chăn nuôi Cá lồng Tân Minh với Công ty TNHH MTV Minh Phát Lạng Sơn. Sản phẩm cá lồng dưới hình thức được gắn tem, nhãn, bao bì đã được trưng bày và bán ở cửa hàng nông sản Minh Phát có địa chỉ tại Kiot 14, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Lạng Sơn.

Sản phẩm “Cá lồng Văn Quan” được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, cùng với những công cụ quản lý đã được thiết lập, góp phần đưa sản phẩm cá lồng của huyện Văn Quan ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương nói chung và những người chăn nuôi cá lồng nói riêng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu tập thể “Cá lồng Văn Quan”

Sản phẩm Cá lồng Văn Quan trưng bày tại Hội nghị.

Sản phẩm Cá lồng Văn Quan trưng bày tại Hội nghị.

Sản phẩm Cá lồng Văn Quan trưng bày tại Hội nghị.