INVESTIP tham dự INTA 2023

You are currently viewing INVESTIP tham dự INTA 2023

INVESTIP đang có mặt tại INTA 2023, Hội nghị tập hợp các chuyên gia hàng đầu thế giới về thương hiệu và những người đại diện sở hữu trí tuệ của các công ty lớn.

Hàng năm INTA vẫn tổ chức các hội nghị thường niên nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người gặp gỡ, tăng cường trao đổi về những vấn đề liên quan tới Sở hữu trí tuệ. Năm 2023, Hội nghị thường niên của INTA được tổ chức tại Singapore, và diễn ra trong 4 ngày từ ngày 16 – 20 tháng 5.

Dưới đây là một số hình ảnh của INVESTIP trong ngày đầu tiên tham dự hội nghị INTA 2023: