iPhone 15 Pro Max giá cao nhất 47 triệu đồng tại Việt Nam


Bộ bốn iPhone 15 sẽ được bán tại Việt Nam từ 29/9 thay vì giữa tháng 10 như năm ngoái, cao nhất 47 triệu đồng.]]>