Khi nào người dùng iPhone được “lên đời” iOS 17?

Khi nào người dùng iPhone được “lên đời” iOS 17?
iOS 17 sắp có sẵn để tải xuống iPhone với các tính năng mới như Live Voicemail, chế độ StandBy và ứng dụng Nhật ký mới.n]]>