Lần đầu phát hiện sóng hấp dẫn dài hàng nghìn tỷ km


Sóng hấp dẫn mới do đài quan sát NANOGrav phát hiện đến từ hố đen siêu khối lượng lớn gấp hàng tỷ lần Mặt Trời, có thể hé lộ bản chất của vũ trụ.]]>