Lần đầu tiên phát hiện kiến lửa đỏ xâm lấn ở châu Âu


Các nhà khoa học tìm thấy 88 tổ kiến lửa đỏ, loài bản địa Nam Mỹ và có vết đốt gây đau nhức, ở Sicily, Italy.]]>