Lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

You are currently viewing Lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/2022 thì chi tiết lịch nghỉ lễ, tết năm 2023 của của công chức, viên chức, người lao động như sau:

1. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 (ngày 01/01 Dương lịch) trùng với ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật) nên công chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai (02/01/2023).

Vì vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 như sau:

  • Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động có chế độ làm việc nghỉ 02 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật) thì dịp Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 3 ngày liên tục (từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023).
  • Đối với người lao động có chế độ làm việc nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật) thì dịp Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 2 ngày liên tục (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023).

2. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022, Tết Âm lịch 2023 kéo dài 07 ngày, bắt đầu từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 dương lịch (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lịch nghỉ Tết Âm lich 2023 nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Đối với người lao động khối ngoài Nhà nước, người sử dụng lao động quyết định chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 phù hợp theo thực tế của đơn vị.