Loài động vật nào có tuổi thọ ngắn nhất?


Phù du là ứng cử viên nặng ký cho nhóm động vật sống ngắn nhất, một số thậm chí không sống quá 5 phút sau khi trưởng thành.]]>