Loài trúc 120 năm mới nở hoa một lần


Hoa trúc henon chỉ nở một lần trong 120 năm, sau đó biến mất suốt nhiều năm và giới nghiên cứu không biết nó hồi sinh bằng cách nào.]]>