Lý do không thể trục vớt xác tàu Titanic


Tàu Titanic rất khó trục vớt bởi xác tàu đang phân hủy, cần chi phí khổng lồ và nó được xem như một nghĩa địa.]]>