Mặt Trời có thể biến thành hố đen ‘nuốt’ Trái Đất không?


Mặt Trời có khả năng hủy diệt Trái Đất trong vài tỷ năm tới, nhưng không phải do biến thành hố đen.]]>