Máy bay siêu thanh ra đời từ ý tưởng điên rồ


Máy bay Leduc 0.22 của Pháp với tốc độ Mach 1.15 ra đời năm 1949 từ một thiết kế động cơ từng bị xem như ý tưởng điên rồ.]]>