Máy bay Virgin Galactic chở khách lên vũ trụ thành công


Công ty Virgin Galactic thực hiện thành công nhiệm vụ thương mại đầu tiên hôm 29/6, chở 4 hành khách lên không gian cận quỹ đạo và trở lại Trái Đất.]]>