NASA sẽ thả mẫu vật tiểu hành tinh trên sa mạc


Một mẫu vật tiểu hành tinh lưu trữ bên trong tàu vũ trụ của NASA sẽ tới Trái Đất bằng cách thả rơi trên sa mạc, sau gần 2,5 năm bay trong vũ trụ.]]>