Người dùng có thể chỉ định iPhone 15 được sạc đến bao nhiêu phần trăm pin

Người dùng có thể chỉ định iPhone 15 được sạc đến bao nhiêu phần trăm pin
Apple vừa mang đến khả năng giới hạn mức sạc cho dòng iPhone 15 bên cạnh việc chuyển sang sử dụng USB-C.n]]>