Người nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp cần lưu ý cảnh giác trước hành vi mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ

  • Post category:Bài viết

Trong thời gian vừa qua, một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ đã trực tiếp liên hệ, gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử thông báo, yêu cầu chủ đơn phải thực hiện một số công việc liên quan đến các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Hiện tượng này đã từng xảy ra trước đây và Cục Sở hữu trí tuệ đã phải ra thông báo số 7296/TB-SHTT vào ngày 10/8/2015.

Tuy nhiên, trước tình trạng hiện tượng mạo danh này vẫn còn tiếp diễn, mới đây ngày 12/07/2021 Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục ra thông báo số 6840/TB-SHTT về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn.

Thông báo chính thức có thể tải về tại đây.

Để ngăn chặn hành vi giả mạo này, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sở hữu công nghiệp nên chú ý tư vấn và nộp đơn trực tiếp tại các địa chỉ chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, hoặc thông qua các Đại diện Sở hữu trí tuệ uy tín.

Xin trân trọng thông báo!

Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP