Người Việt cần làm bao nhiêu ngày để mua được iPhone 15 Pro?


Một thống kê cho thấy Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia và vùng lãnh thổ phải làm nhiều ngày công nhất nếu muốn sở hữu iPhone 15 Pro.]]>