Nhà nước sẽ đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn


Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu và đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế Nhà nước đầu tư một số phòng thí nghiệm hiện đại về công nghệ bán dẫn.]]>