Nhãn hiệu âm thanh có được bảo hộ tại Việt Nam?

You are currently viewing Nhãn hiệu âm thanh có được bảo hộ tại Việt Nam?

Một trong những sửa đổi quan trọng tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật Sở hữu trí tuệ 2022) là đã ghi nhận dấu hiệu âm thanh được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu tại Việt Nam (nhãn hiệu âm thanh).

Nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ tại Việt Nam như thế nào ?

Trước đây, tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ như sau:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Theo đó, trước đây nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải được thể hiện dưới dạng nhìn thấy.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 20 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 72 như sau:

“1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;”

Như vậy, âm thanh đã được bổ sung vào dấu hiệu được bảo hộ đối với nhãn hiệu.

Về hiệu lực thi hành, theo Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định như sau:

“2. Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2022.”

Theo đó, tuy đến ngày 01/01/2023 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 mới có hiệu lực thi hành, nhưng các quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực từ ngày 14/01/2022. Như vậy, các tổ chức và cá nhân có thể đăng ký nhãn hiệu âm thanh từ ngày 14/01/2022.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh là gì?

Theo Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Khoản 2 được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) quy định về yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh như sau:

1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

2. Nhãn hiệu là âm thanh thì mẫu nhãn hiệu phải là tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh đó.

3. Hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
 • Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
 • Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
 • Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Như vậy, đơn đăng ký nhãn hiệu cần thỏa mãn có các nội dung nêu trên, trong đó chú ý mẫu nhãn hiệu âm thanh phải là tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa.

Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu âm thanh

Các cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh (17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1)
 • Văn phòng đại diện Thành phố Đà Nẵng (135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, chủ sở hữu có thể tìm đến các đơn vị Đại diện sở hữu trí tuệ uy tín để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký bảo hộ một các chuyên nghiệp và hiệu quả.

Theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, trình tự đăng ký nhãn hiệu âm thanh sẽ gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Bước 3: Công bố hợp lệ

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

 • Thẩm định lại đơn (khi rơi vào trường hợp quy định tại điểm 1.16 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN)
 • Sửa đổi/bổ sung/tách/chuyển đổi/chuyển giao đơn (khi rơi vào trường hợp quy định tại điểm 1.17 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN)

Bước 5: Cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Bước 6: Đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Trên đây là những thông tin về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu âm thanh mà INVESTIP muốn gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và hiệu quả.