Ôtô lấy dữ liệu cá nhân nhiều hơn cả camera an ninh


Dữ liệu cá nhân đang là “mỏ vàng” đối với các công ty ôtô khi họ có thể thu thập và sử dụng chúng theo cách không minh bạch.]]>