Phát hiện mới: Người tiền sử đã đi biết dép cách đây 148.000 năm?

Phát hiện mới: Người tiền sử đã đi biết dép cách đây 148.000 năm?
Hình ảnh về người tiền sử mới được công bố mang đến có thể mang đến cho chúng ta cái nhìn về sự ra đời của giày dép đã diễn ra cách đây gần 150.000 năm.n]]>