Số lượng thảm họa ở Mỹ tăng kỷ lục


Trong năm 2023 số lượng thiên tai gây thiệt hại trên 1 tỷ USD ở Mỹ tăng kỷ lục, phần nào cho thấy tác động của biến đổi khí hậu.]]>