Dự án Bản du lịch cộng đồng đầu tiên trên cả nước được số hóa toàn diện

Tại bản du lịch cộng đồng Nà Sự thuộc, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, khách chỉ cần quét mã QR là có đầy đủ thông tin các dịch vụ. Đây cũng…

Continue ReadingDự án Bản du lịch cộng đồng đầu tiên trên cả nước được số hóa toàn diện