Thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ

Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, trong đó quy định thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ.

Continue ReadingThủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ