Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Ngày 16/6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

Continue ReadingNhững điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng – Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng

  • Post author:
  • Post category:Bài viết

Điều 136 khoản 2 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu quy định: “Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này”

Continue ReadingChấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng – Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng