Huyện Tân Phước đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”

Ngày 29/11/2022, UBND huyện Tân Phước phối hợp với Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP tổ chức hội nghị công bố kết quả xây dựng, trao quyền sử…

Continue ReadingHuyện Tân Phước đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Kẹo khóm Tân Phước”