Thần chú để Trương Mỹ Lan biến ra chiếc ví thần SCB rồi bòn rút hơn 1 triệu tỷ

Người phụ nữ xuất thân từ tiểu thương chợ Bến thành đã tạo ra một hệ sinh thái cực khủng và mấu chốt nhất là biến SCB thành nguồn bơm…

Continue ReadingThần chú để Trương Mỹ Lan biến ra chiếc ví thần SCB rồi bòn rút hơn 1 triệu tỷ