Trung Quốc: Đề xuất sửa đổi đáng chú ý đối với Luật Nhãn hiệu của CHND Trung Hoa vào năm 2023

Với sự thay đổi đáng kể trong luật nhãn hiệu tại Trung Quốc trong năm nay, Loke-Khoon Tan, James Lau và Harrods Wong giải thích những điều mà chủ sở hữu thương hiệu nên theo dõi.

Continue ReadingTrung Quốc: Đề xuất sửa đổi đáng chú ý đối với Luật Nhãn hiệu của CHND Trung Hoa vào năm 2023