Doanh nghiệp Việt cần chú trọng làm thương hiệu trên môi trường trực tuyến

Xuất khẩu trực tuyến đã và đang gia tăng mạnh mẽ. Xây dựng thương hiệu trên môi trường này sẽ là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt gia tăng giá trị và doanh thu khi có thể tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu với số lượng lên đến hàng tỷ người.

Continue ReadingDoanh nghiệp Việt cần chú trọng làm thương hiệu trên môi trường trực tuyến