Trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng thế nào tới công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ?

Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bùng nổ đang cách mạng hóa phương thức chúng ta tương tác với công nghệ và Internet. Đồng thời, công nghệ này cũng đang trở thành bài toán lớn đối với công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) trên toàn cầu.

Continue ReadingTrí tuệ nhân tạo ảnh hưởng thế nào tới công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ?