Bắc Giang: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Với những nhãn hàng có thương hiệu, việc sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm không còn xa…

Continue ReadingBắc Giang: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội