Thông báo về Quy định mới về việc nộp Tuyên bố sử dụng/không sử dụng tại Campuchia năm 2020

Thông báo số 01/KH/2020

Kính gửi quý khách hàng,

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC NỘP TUYÊN BỐ SỬ DỤNG/ KHÔNG SỬ DỤNG TẠI CAMPUCHIA NĂM 2020

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ Campuchia, sau khi nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH), chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng nhãn hiệu (Affidavit of use/ non-use) trong vòng một (01) năm tiếp theo năm thứ 05 tính từ ngày nhãn hiệu được đăng ký, để GCN DKNH không bị huỷ bỏ hiệu lực bởi bên thứ ba.

Gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Campuchia đã có một số quy định mới liên quan đến yêu cầu về tài liệu cần thiết nộp Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng và việc ghi nhận Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng, cụ thể như sau:

  1. Tài liệu cần thiết nộp Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng

Các tài liệu cần có để nộp Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng theo quy định mới gồm có:

– Bản gốc công chứng Giấy uỷ quyền (bản sao Giấy uỷ quyền chung đã nộp trước đó cũng có thể được Cục SHTT Campuchia chấp nhận để nộp Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng);

– Bản sao Giấy chứng nhận mới nhất, trong đó giấy chứng nhận mới nhất có thể là GCN ĐKNH hoặc Giấy chứng nhận Gia hạn nhãn hiệu;

– Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu (trong trường hợp nộp Tuyên bố sử dụng). Bằng chứng này có thể là bảng kê khai hàng hoá, hoá đơn thương mại, thông tin quảng cáo, ảnh chụp sản phẩm mang nhãn hiệu tại bất kỳ cửa hàng nào tại Campuchia v.v…; mỗi nhãn hiệu cần tối thiểu 02 hoặc 03 bằng chứng sử dụng.

  1. Ghi nhận Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng

Sau khi yêu cầu ghi nhận Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng được nộp lên Cục SHTT Campuchia và các tài liệu nộp đạt yêu cầu, Cục SHTT Campuchia sẽ cấp Thông báo chấp nhận Tuyên bố sử dụng/ không sử dụng.

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề nêu trên, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đến địa chỉ email trademark@investip.vn hoặc gọi điện thoại đến số +84 24 37472500 (số máy lẻ 405) để được hỗ trợ. Trân trọng.