Thunderbolt và USB-C có gì khác nhau, kết nối nào tốt hơn?

Thunderbolt và USB-C có gì khác nhau, kết nối nào tốt hơn?
Cùng điểm qua những khác biệt và vấn đề lựa chọn giữa hai chuẩn kết nối Thunderbolt và USB-C.n]]>