Tiểu hành tinh va chạm với tàu NASA có “hành vi bất thường“

Tiểu hành tinh va chạm với tàu NASA có “hành vi bất thường“
Sau vụ va chạm với tàu “cảm tử“ DART, tiểu hành tinh nổi tiếng Dimorphos đã không đi theo quỹ đạo được dự đoán bởi các mô hình mà NASA dày công xây dựng.n]]>