Triển lãm hơn 100 công nghệ xanh


Triển lãm Green Growth Show 2023 giới thiệu hơn 100 công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp sản xuất, dịch vụ tiết kiệm năng lượng, tái chế nguyên liệu, bảo vệ môi trường.]]>