Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn trực tiếp

  • Post category:Bài viết

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN) mới đây ra thông báo về việc khôi phục hoạt động nhận đơn giấy trực tiếp như thường lệ bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 năm 2021 – theo thông báo số 5847/TB-SHTT ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2021. Theo thông báo trước đó, IPVN đã tạm dừng nhận đơn trực tiếp từ ngày 27 tháng 5 năm 2021 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 – đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp được nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu điện.

Đồng thời, các văn bản khác như phúc đáp công văn thông báo kết quả thẩm định hiện tại có thể được nộp trực tiếp. Tuy nhiên, các hoạt động tư vấn Sở hữu trí tuệ khác vẫn không thay đổi – IPVN thực hiện những hoạt động này thông qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã ập đến Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021. Ban đầu, một số thành phố/ tỉnh thành tại miền Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội – nơi đặt trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam – đã có khá nhiều ca dương tính với Covid-19. Hiện nay, số ca mắc đã giảm đi rõ rệt và văn phòng trụ sở về cơ bản đã có thể hoạt động bình thường trở lại như đề cập trên đây.

Ngược lại, ở miền Nam Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn đang ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. Văn phòng đại diện của IPVN tại thành phố Hồ Chí Minh đã dừng tiếp nhận đơn trực tiếp từ 31 tháng 5 năm 2021 và tình trạng này vẫn chưa được thay đổi.

Ngoài trụ sở và văn phòng đại diện kể trên, IPVN còn có văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng, đặt tại miền Trung Việt Nam, vẫn đang hoạt động bình thường.

Nguyễn Huyền Trang

Phòng Sáng chế – Công ty Sở hữu công nghiệp NVESTIP