Trung Quốc dẫn đầu thế giới về chuyển đổi năng lượng sạch


Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch nhờ hàng loạt đột phá công nghệ, điện gió và mặt trời phát triển mạnh.]]>