Trung Quốc: Đề xuất sửa đổi đáng chú ý đối với Luật Nhãn hiệu của CHND Trung Hoa vào năm 2023

You are currently viewing Trung Quốc: Đề xuất sửa đổi đáng chú ý đối với Luật Nhãn hiệu của CHND Trung Hoa vào năm 2023

Với sự thay đổi đáng kể trong luật nhãn hiệu tại Trung Quốc trong năm nay, Loke-Khoon Tan, James Lau và Harrods Wong giải thích những điều mà chủ sở hữu thương hiệu nên theo dõi.

Vào ngày 13 tháng 1, 2023, Cục Quốc gia Quản lý Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) đã phát hành dự thảo sửa đổi Luật Nhãn hiệu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) để nhận ý kiến của công chúng cho đến ngày 27 tháng 2, 2023. Những thay đổi đề xuất đó là có tính cơ bản và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách chủ sở hữu thương hiệu quản lý và bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của họ tại Trung Quốc.

Những người đã đăng ký nhãn hiệu nơi tào lao đã làm hại cho hệ thống đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc trong nhiều năm. Một trong những mục tiêu của việc lập pháp này là chống lại việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu một cách tào lao bằng cách giới thiệu các thủ tục mới. Những thay đổi chính bao gồm cấm nộp đơn đăng ký lặp đi lặp lại và yêu cầu nộp một bản tuyên bố sử dụng mỗi năm sau mỗi 5 năm kể từ khi đăng ký. Ý tưởng về việc buộc chuyển nhượng nhãn hiệu đã đăng ký một cách tào lao cho chủ sở hữu chính thức cũng đã được đề xuất.

Những điểm nổi bật sau đây là một số sửa đổi được đề xuất quan trọng hơn.

Cấm nộp đơn lặp lại các nhãn hiệu giống hệt nhau

Dự thảo quy định người nộp đơn chỉ được sở hữu một đăng ký cho cùng một nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ giống hệt nhau (Điều 14).

Đơn đăng ký nhãn hiệu không được trùng với nhãn hiệu trước đó đã được đăng ký hoặc áp dụng bởi cùng một người nộp đơn cho cùng hàng hóa, dịch vụ hoặc nhãn hiệu trước đó đã bị thu hồi, hủy bỏ hoặc tuyên bố vô hiệu trong vòng một năm trước ngày nộp đơn. Một số trường hợp ngoại lệ được đưa ra, chẳng hạn như trường hợp người nộp đơn đồng ý thu hồi đăng ký trước đó hoặc nếu nhãn hiệu trước đó không được gia hạn kịp thời vì những lý do không liên quan đến người nộp đơn (Điều 21).

Tuyên bố sử dụng được yêu cầu 5 năm một lần sau khi đăng ký

Dự thảo đưa ra yêu cầu mới đối với người đăng ký phải nộp báo cáo sử dụng (hoặc đưa ra lý do chính đáng cho việc không sử dụng) cứ 5 năm một lần sau khi đăng ký (Điều 61). Điều này nhằm mục đích xóa các nhãn hiệu không được sử dụng và không hoạt động khỏi sổ đăng ký. Các nhãn hiệu không được sử dụng sẽ tự động bị hủy và CNIPA cũng được trao quyền tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại chỗ và có thể yêu cầu người đăng ký cung cấp bằng chứng bổ sung.

Cùng với sự thay đổi này, dự thảo cũng quy định rằng người nộp đơn chỉ có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nếu người đó “sử dụng hoặc hứa sẽ sử dụng” nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu bồi thường (Điều 5).

Bắt buộc chuyển giao nhãn hiệu có ý đồ xấu trong một số trường hợp

Dự thảo quy định thiết lập cơ chế chuyển giao bắt buộc đối với nhãn hiệu đăng ký với mục đích xấu. Cơ chế này cho phép chủ sở hữu thương hiệu yêu cầu chuyển lại các đăng ký có ý đồ xấu cho họ. Để tận dụng thủ tục mới này, người khởi kiện cần phải chứng minh rằng đăng ký đang tranh chấp (a) vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng của người khởi kiện, (b) được đại diện hoặc đại diện của người khởi kiện nộp mà không được phép, hoặc (c) cấu thành đăng ký ưu tiên nhãn hiệu của người nộp đơn đã được sử dụng trước đó và có mức độ ảnh hưởng nhất định (các Điều 45, 46 và 47).

Các biện pháp cụ thể khác để chống lại việc nộp đơn có ý đồ xấu

Dự thảo cũng tăng cường quy định đối với các hoạt động có đức tin xấu bằng cách:

  • Nêu rõ các trường hợp cụ thể cấu thành việc nộp đơn nhãn hiệu có ý đồ xấu (Điều 22);
  • Tăng mức phạt đối với hành vi đăng ký nhãn hiệu có ý đồ xấu lên tối đa là 250.000 Rmb (36.270 USD) (Điều 67);
  • Quy định rằng chủ sở hữu thương hiệu chân chính có thể được bồi thường đối với những tổn thất do việc áp dụng sai trái trong tố tụng dân sự gây ra và trách nhiệm hình sự có thể phát sinh trong trường hợp lợi ích quốc gia hoặc lợi ích công cộng bị tổn hại bởi nhãn hiệu có ý đồ xấu (Điều 83); Và
  • Trừng phạt những hành vi không đúng đắn như bịa đặt bằng chứng hoặc che giấu sự thật quan trọng với mức phạt lên tới 100.000 Rmb (14.500 USD) (Điều 32).

Nâng cao hiệu quả của quá trình phản đối

Có một số thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định nhãn hiệu. Thứ nhất, thời gian phản đối hồ sơ đã được phê duyệt sơ bộ được rút ngắn từ ba tháng xuống còn hai tháng (Điều 36). Thứ hai, thủ tục kháng cáo phản đối ở cấp CNIPA bị hủy bỏ toàn bộ (Điều 39). Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu bị CNIPA từ chối do phản đối thành công, bên phản đối chỉ có thể nộp đơn kháng cáo lên tòa án nếu họ không hài lòng với kết quả.

Tòa án không xem xét thay đổi tình tiết trong thủ tục phúc thẩm

Dự thảo đề xuất một sự thay đổi đáng kể liên quan đến quyền tự quyết định của tòa án trong việc xem xét những thay đổi về tình tiết thực tế trong quá trình kháng cáo của tòa án. Trừ khi điều đó rõ ràng là không công bằng, các tòa án theo dự thảo đề xuất sẽ phải xét xử các vụ kháng cáo chỉ dựa trên tình hình tại thời điểm quyết định kháng cáo của CNIPA được đưa ra, bất kể hoàn cảnh hoặc tình trạng của nhãn hiệu hoặc vụ việc liên quan có thể xảy ra hay không. sau đó đã thay đổi (Điều 42).

Mở rộng bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng

Dự thảo quy định việc mở rộng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách đưa ra quy định chống pha loãng: việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu sẽ bị cấm nếu nó làm loãng khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, làm hoen ố danh tiếng trên thị trường của nhãn hiệu nổi tiếng. nhãn hiệu hoặc lạm dụng danh tiếng thị trường đó (Điều 18).

Khi xác định nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, dự thảo cũng đưa ra 2 yếu tố mới cần xem xét: (a) tình trạng đơn, đăng ký nhãn hiệu trong và ngoài nước và (b) giá trị của nhãn hiệu (Điều 10) .

* * *

Nhìn chung, những sửa đổi được đề xuất sẽ giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc, giảm bớt gánh nặng hành chính đối với CNIPA và bảo vệ chủ sở hữu thương hiệu khỏi những hành vi vi phạm bản quyền nhãn hiệu. Mặc dù các đề xuất có mục đích tốt nhưng chúng cũng có thể có những tác động ngoài ý muốn đối với chủ sở hữu thương hiệu chân chính, những người sẽ cần đánh giá lại chiến lược quản lý và nộp đơn nhãn hiệu của mình nếu các sửa đổi có hiệu lực như đề xuất.

Nguồn: Tác giả: LOKE KHOON TAN, JAMES LAU, HARRODS WONG

https://www.asiaiplaw.com/