Trung Quốc nói không cấm iPhone


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chưa có luật cấm quan chức và nhân viên chính phủ dùng iPhone, nhưng lưu ý về “vấn đề bảo mật”.]]>