Trung Quốc siết iPhone trong cơ quan nhà nước thế nào


Nhân viên trong các cơ quan nhà nước Trung Quốc được yêu cầu không dùng iPhone cho công việc, nhưng một số quy định được cho đã có từ trước.]]>