Tử cung nhân tạo nuôi sống bào thai động vật 12 ngày

You are currently viewing Tử cung nhân tạo nuôi sống bào thai động vật 12 ngày


Các chuyên gia đang nỗ lực phát triển tử cung nhân tạo cho trẻ sinh quá thiếu tháng sau khi thử nghiệm thành công trên động vật.]]>