Turbine một cánh quạt chịu được sức gió 252 km/h


Công ty Hà Lan Touchwind phát triển mẫu turbine gió một cánh quạt mới giúp giải quyết một số vấn đề về chi phí và thời gian hoạt động.]]>