Vết đen Mặt Trời rộng gấp 7 lần Trái Đất sắp biến mất


Vết đen Mặt Trời AR3354, xuất hiện từ hôm 26/6 và lớn dần lên, sẽ biến mất vào ngày 2/7, khi nó quay đi khỏi tầm nhìn của Trái Đất.]]>