Vi phạm bản quyền hình ảnh bị xử phạt như thế nào?

You are currently viewing Vi phạm bản quyền hình ảnh bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, việc khai thác và sử dụng ảnh trên internet khá phổ biến nên rất dễ xảy ra tình trạng vi phạm bản quyền. Để khắc phục và hạn chế việc vi phạm bản quyền hình ảnh, mức xử phạt cho hành vi này được quy định khá cao.

Bản quyền hình ảnh là quyền với tác phẩm nhiếp ảnh

Theo điểm h khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, tác phẩm nhiếp ảnh là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Bản quyền hình ảnh là quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh.

Quy định rõ về tác phẩm nhiếp ảnh như sau:

“Tác phẩm nhiếp ảnh quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 là tác phẩm thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có thể có chú thích hoặc không có chú thích”.

Quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký hay công bố (theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

Vi phạm bị phạt tới tới 35 triệu đồng

Căn cứ Chương II Nghị định 131/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP, hành vi vi phạm bản quyền hình ảnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo các mức sau:

TTHành vi vi phạmMức phạt tiềnBiện pháp khắc phục hậu quả
1Sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng(Điều 9 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)– Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
– Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm
2Tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giảPhạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng(Khoản 1 Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)– Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm
– Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm
3Xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giảPhạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng(Khoản 2 Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)– Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm
– Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm
4Công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng(Điều 11 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
5Phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.Phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng(Điều 15 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm
6Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giảPhạt tiền từ 15 – 30 triệu đồng(Điều 17 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm
7Sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giảPhạt tiền từ 15 – 35 triệu đồng(Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm

Như vậy, vi phạm bản quyền hình ảnh có thể bị xử phạt lên tới 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, để bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.