Xây dựng nền tảng bigdata cung cấp dịch vụ y tế từ xa tại Việt Nam


Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) và DataStreams (Hàn Quốc) cùng phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo cung cấp dịch vụ y tế thí điểm từ xa.]]>